Tue tutkimusta

Sääntöjensä mukaisesti Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö voi ottaa vastaan testamenttilahjoituksia. Perintö- ja lahjaverolain 1 luvun 2§:n perusteella säätiö ei ole perintö- tai lahjaverovelvollinen.

Verohallinto on nimennyt Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiön vuosiksi 2019–2023 vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi. Lahjoituksen antava yhteisö saa vähentää veronalaisesta tulostaan säätiölle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen vuosina 2019–2023.

Säätiölle osoitetut rahalahjoitukset käytetään säätiön sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen jaettavaksi tutkimusapurahoina keuhkosairauksien tutkimukseen. Suurlahjoitusten yhteydessä on myös mahdollista kohdistaa lahjoitus määrättyyn tarkoitukseen. Testamenttilahjoituksissa ensiarvoinen tavoitteemme on kunnioittaa testamentin tekijän toivetta testamenttivarojen kohdentamisesta.

Lisätietoja tukimahdollisuuksista antaa
säätiön asiamies Osmo Ijäs,
osmo.ijas@tb-foundation.org
p. 040 5518094