Säätiön perusti Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys ry vuonna 1991. Säätiön toiminnan tarkoituksena on edistää tuberkuloosin ja keuhkosairauksien aiheuttamien tuhojen torjumista, näiden tautien ennaltaehkäisemistä ja vähentämistä sekä tähän liittyvää terveyskasvatusta. Säätiö tukee näiden sairauksien sekä niiden lähialojen tutkimusta tehokkaamman ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi ja soveltamiseksi yhteiskunnassa mainittuja sairauksia potevien ja niistä vammautuneiden henkiseksi sekä aineelliseksi parhaaksi.