Apurahansaajien sosiaaliturva

20.1.2017

Apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva laki astui voimaan 1.1.2009. Voimaantulon jälkeen myönnettävän, vähintään neljän kuukauden työskentelyajalle tieteelliseen tutkimukseen haetun apurahan tulee sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut. Näitä vakuutusmaksuja ovat työeläkevakuutusmaksu, sairausvakuutuksen päivärahamaksu ja sairaanhoitomaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Apurahan hakijan tulee sisällyttää ne hakemuksensa kustannusarvioon. Lisätietoja: https://www.mela.fi/fi/apurahansaajat